NATIONALPARK VADEHAVET - UNESCO'S VERDENSARV

Ved første øjekast kan Vadehavet virke som et uendeligt fladt landskab uden liv. Hav og himmel går i et og horisonten forsvinder ud i evigheden. Men området er faktisk fuld af liv.

Vadehavet er kendetegnet ved, at vandet flyttes frem og tilbage to gange dagligt. Tidevandet og bølgerne ændrer landskabet hver dag, og når vadefladerne tørlægges dukker massevis af planter og dyr op fra havets bund. I 2014 udpegede UNESCO Nationalpark Vadehavet som verdensarv på grund af områdets enestående værdi.

Udforsk Vadehavskystens storslåede natur på for eksempel en sæsafari, østerssafari eller sort sol tur.

Nationalpark Vadehavet er dansk natur i verdensklasse. Her findes et spektakulært dyreliv, og områdets betydning rækker langt ud over Danmarks grænser. Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Den strækker sig fra den dansk-tyske grænse til Blåvandshuk og har et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landområde. Nationalparken rummer lavvandede havområder, vadeflader, sandbanker, barriereøer, tidevandsrender, klitter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over fire kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. 

 

Derfor er Vadehavet nationalpark i Danmark 

Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her råder en natur i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tidevandet skaber også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store vadeflader, der tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af trækfugle, som hver forår og efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres rejse. Også marksen er et vigtigt spisekammer, især for gæs og ænder. Samtidig har Vadehavet stor betydning som yngleområde for fugle og sæler og som opvækstområde for fisk. Ud over at rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en spændende kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri. Alle disse værdier er baggrunden for, at Vadehavet i 2010 blev udpeget som nationalpark i Danmark. 

 

Vadehavet er både nationalpark og verdensarv

I 2014 udpegede UNESCO cirka 80% af Nationalpark Vadehavet som verdensarv på grund af områdets enestående universelle værdi. Dermed har hele Vadehavets tidevandsområde langs Danmark, Tyskland og Holland status som verdensarv.